Giften

De stichting Vrienden van de JP van den Bent stichting heeft een ANBI status
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Fiscaalnummer: 8047.86.410

Bedragen kunnen worden overgemaakt op Rekeningnummer NL55RABO037.77.50.336.